March 15, 2023

Business Coach Finance, Jan aan het woord over zijn begeleiding.

By admin-319 Views-No Comment

ik ben werkzaam bij Talent World als financieel specialist en business coach. Ik help jongeren bij het schrijven van hun ondernemingsplannen, waarbij ik me met name richt op het maken van exploitatiebegrotingen en investeringsaanvragen.

Het schrijven van een ondernemingsplan kan voor jonge ondernemers een uitdaging zijn. Naast het hebben van een goed idee, is het belangrijk om de financiële haalbaarheid van het plan in kaart te brengen. Dit is waar ik als financieel specialist en business coach bij kom kijken. Ik help de jongeren met het opstellen van een realistische exploitatiebegroting, waarin alle verwachte inkomsten en uitgaven worden opgenomen. Op basis hiervan kunnen we de financiële haalbaarheid van het plan beoordelen en eventueel bijsturen.

Daarnaast begeleid ik de jongeren bij het opstellen van een investeringsaanvraag, waarbij we kijken naar de benodigde financiering en hoe deze kan worden verkregen. Het is belangrijk om een goed onderbouwde aanvraag te kunnen presenteren aan investeerders of financiers.

Het is fantastisch om te zien hoe jonge ondernemers met mijn hulp hun ideeën werkelijkheid kunnen maken. Bij Talent World staat het stimuleren van ondernemerschap centraal en ik ben trots dat ik hier een bijdrage aan kan leveren.

Mocht je als jonge ondernemer hulp nodig hebben bij het schrijven van je ondernemingsplan, neem dan gerust contact met ons op bij Talent World. We helpen je graag verder!