PRIVACY STATEMENT TALENT WORLD INTERNATIONAL

Talent World International hecht veel waarde aan de privacy van onze klanten en bezoekers van onze website. In deze Privacy Statement informeren wij u over welke persoonsgegevens wij verzamelen, waarom wij deze gegevens verzamelen en hoe wij deze gegevens gebruiken.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt via onze website, per e-mail, telefonisch of op andere wijze. Dit kan bijvoorbeeld uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, CV en motivatiebrief zijn. Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onze dienstverlening.

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?

Wij verzamelen persoonsgegevens om onze diensten te kunnen leveren en onze website te kunnen beheren. Daarnaast gebruiken wij uw persoonsgegevens om u te informeren over onze diensten en activiteiten en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Hoe gebruiken wij persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verzameld. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening of wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Onze website is beveiligd met SSL-encryptie en wij hanteren strikte interne procedures voor de verwerking van persoonsgegevens.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Voor meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen.

Cookies

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies om onze website te verbeteren en het gebruik ervan te analyseren. Voor meer informatie over ons gebruik van cookies verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid.

Wijzigingen

Talent World International behoudt zich het recht voor om deze Privacy Statement te wijzigen. Wij raden u daarom aan om deze Privacy Statement regelmatig te raadplegen.

Contact

Als u vragen heeft over onze Privacy Statement of als u een verzoek wilt indienen met betrekking tot uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens op onze website.